Fundamenty

Palowanie na mikropalach

Fundamenty posrednie i bezposrednie – czym się różnią?

Aby połączyć naziemną część budynku z podłożem gruntowym potrzebne są fundamenty pośrednie wspomagające konstrukcje domu. Fundament jest potrzebny po to, aby ściany budynku nie pękały, a woda nie przenikała do pierwszych kondygnacji. Wyróżniamy fundamenty posrednie i bezpośrednie. Czy się one różnią między sobą?

Fundamenty posrednie

Fundamenty te przekazują obciążenie budynku na podłoże poprzez tarcie boczne. Są to na przykład studnie i pale. Fundamenty palowe stosuje się na przykład wówczas, gdy grunt jest bardzo mało nośny lub odkształcony przez odpady komunalne albo jest mało stabilny. Może to być sytuacja taka, gdy dom budujemy na zboczu, skarpie, nasypie lub uskoku, na przykład fundament pod domek letniskowy na zboczu. Pośrednie podbijanie fundamentów stosuje się także wówczas, gdy należy wzmocnić fundament, który już istnieje. Taki fundament mógł zostać na przykład uszkodzony przez powódź. Czasami powodem palowania jest przeniesienie obciążenia na głębsze warstwy podłoża. To, czy fundamenty posrednie wykonywane są właściwie zależy od tego, z jakiego materiału zostały zrobione pale. Zależy to też od sztywności pali i ich wymiarów. Zależne jest to także od technologii, bo mogą to być na przykład fundamenty głebokie czy też pale przemieszczeniowe i inne. Innymi czynnikami są też sposoby przeprowadzania robót i jakość mieszanki betonowej oraz rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych oraz stopień wilgotności. Pale najczęściej występują żelbetowe i betonowe, rzadziej stalowe lub drewniane. Są one umieszczane w ziemi na głębokości do 10 metrów.

Pale mają średnice około 30 centymetrów. Ale pale to nie jedyne fundamenty posrednie. Istnieją też fundamenty na studniach, których cechą jest wyższy koszt. Cena ich jest stosunkowo wyższa niż w przypadku pali. Ten rodzaj fundamentowania jest podobny do mikropali i stosowany jest na podobnych warunkach wodno – gruntowych. Studnie mają formę rury cylindrycznej zakończonej nożem. Rura studni charakteryzuje się dużą średnicą. Studnie są łatwiejsze do wykonania od pali. Studnie można wykorzystywać zarówno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych.

Fundamenty i mikropale

Fundamenty bezpośrednie

Innym rodzajem posadowień są fundamenty bezpośrednio przekazujące obciążenie za pomocą powierzchni podstawy. Ten rodzaj fundamentowania dzieli się na stopy, płyty fundamentowe i ławy. Stopy stosuje się jako podstawę smukłych elementów konstrukcyjnych, jak na przykład kominy z cegły i słupy. Z kolei ławy przenoszą obciążenia od ścian. Szerokość ławy jest uzależniona od szerokości przegrody i ilości kondygnacji. Z kolei płyty stosuje się pod całym budynkiem. Mogą mieć różne wymiary. Stosując fundamenty bezpośrednie podczas budowania domu należy zwrócić uwagę na to, aby precyzyjnie stworzyć wykop fundamentowy. Istotne jest to, aby przy wykonywania wykopu nie naruszać spodniej warstwy gruntu. Gdy wykonujemy wykop koparką należy ostatnie dziesięć centymetrów gruntu wybrać ręcznym sposobem. Staranne zbrojenie ław i zalanie betonem jest podstawą ścian. Takie ściany mogą być wznoszone już po około czterech dniach od zabiegu betonowania.