Fundamenty

Palowanie na mikropalach

Mikropale iniekcyjne – na czym polega ta technika?

Mikropale iniekcyjne to jedna z technik palowania pod fundamenty. Palowanie pod fundamenty to z kolei rodzaj robót fundamentowych, który stosuje się, gdy mamy do czynienia ze słabym rodzajem gruntu lub z wysoką zawartością wód gruntowych. Są różne rodzaje palowania, są mikropale wiercone, mikropale titan, mikropale wbijane, mikropale formowe, kotwy gruntowe, a także iniekcja strumieniowa, iniekcja gruntu... Na daną technikę są także różne określenia. Jednak na szczególną uwagę zasługują właśnie mikropale iniekcyjne. Co jest ciekawego w tej technice?

Czym jest iniekcja gruntu?

Iniekcja w geotechnice nieustannie się rozwija. To bardzo innowacyjna technologia polegająca na wzmacnianiu i uszczelnianiu gruntu. Zastosowanie iniekcji pozwala na przykład na wytaczanie tras komunikacyjnych przez tereny o słabych gruntach. Są oczywiście różne techniki wzmacniania, a zanim do niego dojdzie należy dokładnie zbadać grunt i wodę podłoża. Należy również wziąć pod uwagę inne parametry geotechniczne.

Mikropale wiercone

Mikropale iniekcyjne to pale, które mają małą średnicę. Ich zadaniem jest stworzenie w gruncie siatki, która przypomina system korzeni drzew. Mikropale te wykonuje się na przykład za pomocą zastrzyku strefowego. Może być również zastosowany zastrzyk jednokrotny. Typowa średnica pali to od 100 mm do 180 mm. Zdarzają się również produkty o średnicy 300 mm. Cechą która wyróżnia je od tradycyjnych mikropali jest właśnie niewielka średnica. Jednak pomimo tej niewielkiej średnicy pale iniekcyjne mają dosyć dużą nośność wynoszącą od 300 kN do 700 kN. Dzięki takiej nośności wzmocnienie podłoża jest korzystne.

Kotwy gruntowe, kiedy pale iniekcyjne

Pale tego rodzaju znajdują zastosowanie na przykład w posadowieniu obiektów, które mają trudny grunt i w ogóle trudne warunki geotechniczne. Kotwy gruntowe stosuje się przy wzmacnianiu fundamentów i naprawie ich. Produkty te znajdują także zastosowanie w kotwiczeniu przed wyporem. Przydają się również w tworzeniu fundamentów o różnej geometrii.

mikropale iniekcyjne

Mikropale wbijane

Zaletą zastosowania tej technologii jest łatwy montaż. Stosuje się tutaj bardzo lekkie, kompaktowe maszyny. Nie potrzebna także stosować w tej technice skomplikowanego zaplecza. Wystarczy małe zaplecze i możemy przystąpić do robót. Ogranicza to też oczywiście koszty. Kolejną zaletą zastosowania tej techniki jest duża wydajność instalacji. Tego rodzaju pale wwierca się także w stosunkowo łatwy sposób. A jednocześnie jest to pewne wwiercenie. Jest łatwo i pewnie niezależnie od tego, jakie panują warunki gruntowe. Takie instalacje są również mało uciążliwe. Kolejną zaletą jest możliwość wiercenia bez zastosowania rur osłonowych. Zaletą jest również to, że występują bardzo małe przemieszczenia. Jest także możliwość wykonywania mikropali z głowicą, która jest zagłębiona w gruncie. Wiele osób pyta się także o to, jaki koszt mają takie mikropale. Cena palowania waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.