Fundamenty

Palowanie na mikropalach

Wzmacnianie fundamentów - Metoda KPF ?

Metoda KPF to jedna z metod fundamentowania. Stawianie fundamentów jest procesem niezbędnym podczas budowy domu. Potrzebne jest bowiem porządne wzmacnianie gruntu za pomocą właśnie fundamentowania, czyli przekazanie gruntowi obciążeń budowli (ale także na przykład maszyny). Fundamenty są wykonywane z betonu lub żelbetu albo murowane z cegieł lub z kamieni. Zdarzają się także fundamenty z drewna. Fundamentowanie ma zapewnić budowli minimalne oraz równomierne osiadanie budowli, zapewnienie stateczności budowli, a także zagwarantować odpowiednią głębokość posadowienia na gruncie danej nośności. Stawianie fundamentów ma zapewnić również łatwość wykonania i zabezpieczać budynek przed wilgocią. Aby to wszystko było możliwe, potrzebne jest oczywiście odpowiednie wzmacnianie fundamentów. Może to być na przykład palowanie, ale można stosować fundamenty na studniach oraz fundamenty bezpośrednie.

Jedną z metod jest metoda KPF. Na czym ona polega?

Stawianie fundamentów gruntu

Stawianie fundamentów za pomocą palowania (polegającego na umieszczeniu w gruncie pali) może być wykonane za pomocą różnych technologii, w tym na przykład za pomocą wbicia pali gotowych, na przykład żelbetowych czy drewnianych, ale także za pomocą formowania pali w gruncie rur obsadowych. Formowanie pali w gruncie w rurach obsadowych można wykonać za pomocą właśnie metody KPF, ale także za pomocą innych metod, takich jak metoda Vibro czy też metoda Alcon.

Cennik budowlany fundamenty

Metoda KPF jest nazywana inaczej metodą Franki. Polega ona użyciu w technologii rury obsadowej, czyli rury stalowej otwartej na obu końcach. Jest to rura jednoczęściowa albo złożona z wielu odcinków. Może być ona wciskana lub wkręcana w grunt. Na dnie takiej rury tworzony jest korek z betonu lub kruszywa i wbija się go za pomocą młotów wciągarkowych. Zastosowany w tej technologii młot wciągarkowy jest jednym z najstarszych młotów kafarowych, który jest używany do wbijania pali drewnianych, żelbetowych oraz stalowych. Młot ten działa w tej sposób, że bijak młota podnosi się na daną wysokość za pomocą wyciągarki, by następnie opuścić go za pomocą zwolnienia sprzęgła albo zaczepu liny. Chodzi tutaj o to, aby energia kinetyczna bijaka była przekazana na wbijany pal. Takie młoty można podzielić na młoty wciągarkowe z liną stałą i młoty wciągarkowe z liną odczepną oraz na prowadzone i swobodne.

mikropale iniekcyjne

Palowanie i stawianie mikropali

Stawianie fundamentów za pomocą metody Franki polega następnie na tym, że mikropale są formowane. Na tym etapie najważniejsze jest formowanie trzonu. Jednocześnie wyciąga się rurę obsadową i wbija beton uformowany w formę mieszanki. Istotne jest też to, że mikropale można dodatkowo zbroić. Wiele osób zastanawia się pewnie nad tym, jaka jest nośność pali. Otóż wynosi ona do 200 ton. Natomiast ich długość ma do 25 metrów. Kolejne zagadnienie to „cennik budowlany fundamenty” - to słowo kluczowe jest często wpisywane w wyszukiwarkę Google w celu sprawdzenia ceny. Z reguły jest to cena kilku tysięcy złotych.